Tlocrtna organizacija

Ukoliko već nemate izrađen tlocrtni raspored i dispoziciju namještaja ili se postojeći mijenja, rade se idejni prijedlozi u nekoliko varijanti. Nakon što se odabere željeno rješenje, taj isti razrađuje se u detalje prema kojem je kasnije moguće napraviti i 3D vizualizaciju.