Dizajn interijera

Projektom interijera dobivate unaprijed realističan prikaz budućeg interijera i sve razrađene stavke projekta za kvalitetno odrađivanje radova, te na taj način štedite vrijeme i novac izbjegavajući na taj način krivu procjenu prilikom postavljanja obloga, kupnje namještaja, boje i sl.

Projekt uređenja interijera može biti kompletan (od završnih građevinskih radova do opremanja namještajem), ili može sadržavati samo neke od stavki. Osnovni projekt interijera sadrži tlocrtni raspored i dispoziciju namještaja, te 3d foto realistične vizualizacije. Pri čemu se na temelju tlocrta radi 3d model, sa dodatnim korekcijama i na samom završetku prema modelu izrađuju se foto realistične vizualizacije.